Manual de diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica

 1. González Juanatey, José Ramón
 2. Varela Román, Alfonso
 3. Gómez Otero, Inés
 4. Grigorian Shamagian, Lilian
 5. Otero Barreiro, María del Carmen
 6. Otero Fernández, Dolores
 7. Moure González, María
 8. Seoane Blanco, Ana
 9. Rodríguez López, I.
 10. Lado Lado, Francisco Luís
 11. Fuente Cid, Ramón de la
 12. Pazo Núñez, María
 13. Pose Reino, Antonio
 14. Martínez Rey, Carmen
 15. Fernández Hernández, Lorena
 16. Sanchidrián Chapinal, María Ángeles
 17. Puime Montero, Paloma
 18. Riádigos Rodríguez, María del Carmen
 19. Marcos Luaña, F.
 20. Fernández Fernández, Manuel
 21. Junqera Vilanova, Celsa
 22. Carreras Viñas, M.
 23. García Cepeda, Begoña

Editorial: Santiago de Compostela: Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 2011

ISBN: 978-84-92764-79-2

Ano de publicación: 2011

Tipo: Libro

Resumo

Manual de uso cotiá para os profesionais da medicina da área de Santiago. A insuficiencia cardíaca constitúe un problema sanitario de primeira orde debido á súa elevada prevalencia e ao seu desfavorable prognóstico. Tense comprobado a variabilidade no manexo destes pacientes segundo o servizo no que sexan atendidos, por iso se creou un grupo de traballo multidisciplinar que abordou a literaura científica ao respecto e consensuou un protocolo de actuación que engloba todos os niveis asistenciais implicados para optimizar os recursos diagnósticos e terapéuticos. Deste xeito asegúrase o manexo dos pacientes con insuficiencia cardíaca de acordo coas recomendacións das guías de práctica clínica e mellorar asi ou seu prognóstico