Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Son Llàtzer (4)

2019

  1. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Española de Cardiología (English Edition), Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397

  2. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Espanola de Cardiologia, Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397