Publicacións en colaboración con investigadores/as de Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (3)

2019

  1. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Espanola de Cardiologia, Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397

  2. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Española de Cardiología (English Edition), Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397