Publicacións en colaboración con investigadores/as de Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (3)

2016

  1. Oclusión congénita del foramen de Monro como causa de hidrocefalia unilateral. A propósito de un caso

    Anales del sistema sanitario de Navarra, Vol. 39, Núm. 3, pp. 447-451

2013

  1. Subependymoma of the lateral ventricle. A case report

    Revista de Neurologia, Vol. 56, Núm. 6, pp. 332-336