Publicaciones (2) Publicaciones de Tania Rivera Baltanas

2018

  1. MultiTasking Cubes: unha ferramenta para a rehabilitación cognitiva

    Proxectos INOU 2017: investigación aplicada na provincia de Ourense (Universidade de Vigo), pp. 63-77