Publicacións (3) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2008

  1. Guía de instrucións previas sobre coidados e tratamento da saúde

    Conselleria de Sanidade

  2. ¿Definimos correctamente la EPOC?

    Anales de Medicina Interna

  3. ¿Definimos correctamente la EPOC?

    Anales de medicina interna, Vol. 25, Núm. 1, pp. 41-43