Artigos (2) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2016

  1. Análise cualitativa das habilidades de escoita activa sobre unha mostra de profesionais sanitarios

    Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 9, pp. 83-87

  2. Análisis cualitativo de las habilidades de escucha activa sobre una muestra de profesionales sanitarios

    Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, Núm. 9, pp. 176-180