Capítulos de libro (2) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2009

  1. Nanopartículas a base de polisacáridos: quitosano

    Nanotecnología farmacéutica: realidades y posibilidades farmacoterapéuticas (Real Academia Nacional de Farmacia), pp. 103-131

  2. Nanovacunas

    Nanotecnología farmacéutica: realidades y posibilidades farmacoterapéuticas (Real Academia Nacional de Farmacia), pp. 313-344