Artigos (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2006

  1. Protocolo terapéutico de las infecciones de partes blandas. Celulitis

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 9, Núm. 51, pp. 3351-3353