Afasiarevisión

  1. M. J. Moreno Carretero
  2. M. Moreno Carretero
Revista:
Revista de logopedia, foniatría y audiología

ISSN: 0214-4603

Ano de publicación: 1997

Volume: 17

Número: 4

Páxinas: 259-276

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S0214-4603(97)75669-9 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: Revista de logopedia, foniatría y audiología