Aspectos medicolegais e criminolóxicos da violencia de xénero

  1. Domínguez Fernández, Mercedes
Supervised by:
  1. María Sol Rodríguez Calvo Director
  2. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 15 November 2018

Committee:
  1. María Castellano Arroyo Chair
  2. Gumersindo Guinarte Cabada Secretary
  3. Rosendo Bugarín González Committee member

Type: Thesis

Abstract

O presente estudo pretende ampliar o coñecemento da violencia de xénero dende unha perspectiva medicolegal e criminolóxica. En concreto, pretendemos examinar as características sociodemográficas, determinar as diversas formas de abuso, o contexto e as consecuencias, ademais de analizar a actitude das vítimas no proceso xudicial. Realizouse unha revisión dos expedientes clasificados como violencia de xénero pola Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, con sentencia firme, entre o ano 2005 e 2012. Comprobamos o predominio de diversas características individuais, familiares e sociais, como a nacionalidade española, a convivencia co agresor e o nivel socioeconómico baixo, así como a combinación de abuso físico e psicolóxico, producido no domicilio familiar. A metade das mulleres presentaron lesións e precisaron atención sanitaria. A actitude das vítimas no proceso relacionouse con diversas características sociodemográficas e a súa negativa a declarar influíu de forma significativa na decisión final do órgano xudicial.