New Approaches Applied to Drug Screening

  1. Brea, J.
  2. Loza, M.I.
Libro:
Therapeutic Targets: Modulation, Inhibition, and Activation

ISBN: 9780470587195

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 455-476

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9781118185537.CH14 GOOGLE SCHOLAR