Genotyping coding region mtDNA SNPs for Asian and Native American haplogroup assignation

  1. Álvarez-Iglesias, V.
  2. Salas, A.
  3. Cerezo, M.
  4. Ramos-Luis, E.
  5. Jaime, J.C.
  6. Lareu, M.V.
  7. Carracedo, A.
Colección de libros:
International Congress Series

ISSN: 0531-5131

Ano de publicación: 2006

Volume: 1288

Páxinas: 4-6

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.ICS.2005.11.036 GOOGLE SCHOLAR