Programa galego para a optimización da terapia nutricional especializada no paciente crítico. Desnutrición Zero

 1. Alvarado da Torre, Sonia
 2. Bon Bon, Alicia
 3. Cordero Lorenzana, Mº Lourdes
 4. Costas Iriarte, Miriam
 5. Inaraja Bobo, Maria Teresa
 6. Martín Rodríguez, María Dolores
 7. Martínez Olmos, Miguel Ángel
 8. Menor Fernández, Eva María
 9. Otero Barrós, Mª Teresa
 10. Rodríguez Penín, Isaura
 11. Vila Fernández, Dolores

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2019

Tipo: Libro

Resumo

A desnutrición é un problema coñecido nos pacientes hospitalizados, especialmente nos pacientes críticos. A prevalencia no paciente hospitalizado oscila entre un 30 e un 60% e é máis elevada no paciente grave debido á alteración no metabolismo dos diferentes substratos e ao déficit de nutrintes. Obxectivo: diminuír a variabilidade na valoración do risco de malnutrición e optimizar a terapia nutricional especializada (TNE) nos pacientes críticos hospitalizados no Servizo Galego de Saúde, realizando unha valoración do risco de malnutrición e un tratamento homoxéneo dos pacientes críticos con risco en todos os hospitais do Sistema Sanitario Público de Saúde de Galicia.