Identification of ABA Receptor Agonists Using a Multiplexed High-Throughput Chemical Screening

  1. Lozano-Juste, J.
  2. García-Maquilón, I.
  3. Brea, J.
  4. Piña, R.
  5. Albert, A.
  6. Rodriguez, P.L.
  7. Loza, M.I.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2021

Volume: 2213

Páxinas: 99-111

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-0954-5_9 GOOGLE SCHOLAR