Generation of daughter cells in their niche

  1. Gallego, G.A.
  2. Calvo, M.B.
  3. Figueroa, A.
  4. Ayerbes, M.V.
  5. Aparicio, L.M.A.
Libro:
Daughter Cells: Properties, Characteristics and Stem Cells

ISBN: 9781608767908

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 163-196

Tipo: Capítulo de libro