Guía de práctica clínica. Hepatite C. Actualización 2013

  1. Abraira García, Luisa
  2. Casás Martínez, Antonia
  3. García Sierra, Alberto
  4. Guillán Pavón, Begoña
  5. Jorge Sánchez, Ramón José

Editorial: Santiago de Compostela: Consellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde, 2014

Ano de publicación: 2014

Tipo: Libro

Resumo

Este documento é a actualización doutro anterior publicado no ano 2008 no que se recollen recomendacións para o diagnóstico e tratamento dos pacientes con Hepatite C. Os cambios nas pautas terapéuticas, coa aparición de novos medicamentos, é o que xustifica esta actualización.