Test del hidrógeno en el aliento y otras alternativas diagnósticas para la intolerancia a la lactosa

  1. Lucinda Paz Valiñas
  2. Rosendo Bugarín González

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2017

Tipo: Libro

Resumo

A poboación diana susceptible de necesitar probas diagnósticas da intolerancia á lactosa é elevada, podendo producir un gran impacto na asistencia sanitaria a nivel das listas de espera e/ou recursos humanos e económicos. Por iso, realizouse unha revisión sistemática sobre a sensibilidade e especificidade, uso, indicacións, efectos adversos e custos do test do H2 no alento e outras alternativas para o diagnóstico desta patoloxía