Plan gallego de hospitalización a domicilio. Estrategia HADO 2019-2023.Texto en gallego y español

 1. Aldonza Torres, Mart
 2. Hermida Porto, Leticia.
 3. Alonso Paz, Jorge.
 4. Álvarez Hernández, Manue
 5. Andaluz Corujo, Luisa
 6. Andión Campos, Eladio
 7. Balea Vázquez, Lucía
 8. Benito García, José Ignacio
 9. Carballada Rico, M.ª del Carmen
 10. Cerqueiro Pereira, Sara
 11. Díaz López, Martín Mario
 12. Fernández Fernández, José Luís
 13. Ferreiro Broz, M.ª del Mar
 14. García Sixto, Montserrat
 15. Gómez Ruíz, Rodrigo
 16. Guerrero Caro, Sandra Milena
 17. Iglesias Gallego, Marina
 18. Lamelo Alfonsín, Fernando
 19. López Lazcano, Juan
 20. López Triguero, Ángel Ramón
 21. Malfeito Jiménez, Rocío
 22. Martín Rodríguez, M.ª Dolores
 23. Otero Barros, María Teresa.
 24. Piñeiro Davila, Silvia
 25. Rodríguez González, Avelino
 26. Santos Guerra, Fernando
 27. Suárez Luque, Silvia
 28. Valcárcel Rodríguez, Catalina
 29. Varela Vaamonde, José A
 30. Varela Meizoso, Oliva
 31. Vila Iglesias, Isabel
 32. Vizoso García, Aurora
 33. Durán Parrondo, Carmen coord.
 34. Rey Tristán, Mª Jesús coord.
 35. Mostrar todos os autores +

Editorial: Conselleria de Sanidade ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

Ano de publicación: 2019

Tipo: Libro

Resumo

Documento estratéxico que pretende potenciar e consolidar a hospitalización a domicilio como un modelo asistencial do Servizo Galego de Saúde e garantir o seu desenvolvemento nos próximos cinco anos, establecendo criterios homoxéneos de atención coa finalidade de normalizar os modelos asistenciais, carteira de servizos e fluxos de traballo para asegurar unha asistencia sanitaria de calidade