O doente con osixenoterapia no seu domicilio

  1. Bugarín González, Rosendo
  2. García Quintáns, A.
  3. Gil Calvo, G.
  4. Galego Feal, Pablo
Revista:
Cadernos de atención primaria

ISSN: 1134-3583

Ano de publicación: 1998

Volume: 5

Número: 1

Páxinas: 12-15

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Cadernos de atención primaria

Resumo

A administración de osíxeno domiciliario é unha medida terapeútica que demostrou un aumento da supervivencia e unha mellora na calidade de vida nos enfermos con limitación crónica ó fluxo aéreo. Dado que é unha medida economicamente custosa, e múltiples estudios demostran que nunha porcentaxe importante destes usuarios non está ben prescrita e, ademais, outros tantos non a utilizan adecuadamente, cómpre que o médico de familia teña un coñecemento preciso das súas indicacións, así como do bo control, seguimento e educación sanitaria dos doentes que están sometidos a este tratamento.