Immunology and immunotherapy in CRC

  1. Cordero, O.J.
  2. Varela-Calviño, R.
  3. Graña-Suárez, B.
  4. García-López, A.
Libro:
Foundations of Colorectal Cancer

ISBN: 9780323885713

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 435-453

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-323-90055-3.00031-4 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible