Guía para a abordaxe do tabaquismo en grupo. Manual de sesión

  1. Alonso de la Iglesia, Begoña coord.

Editorial: Servizo Galego de Saúde ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4715-7

Ano de publicación: 2008

Tipo: Libro

Resumo

Co fin de dar resposta aos obxectivos marcados no Plan de Saúde para Galicia, a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde desenvolveron o Plan de Atención Sanitaria ao Tabaquismo, que recolle os diferentes tipos de intervención sobre pacientes fumadores. No marco da atención primaria ofertarase intervención en grupo, e con o obxecto de garantir uns mínimos comúns na intervención elaborouse a guía para a abordaxe do tabaquismo en grupo. Manual de sesións