Unidades da Dorson posíbeis sen Psicólogos Clínicos?

  1. Manuel Castro Bouzas
Journal:
Psicoloxía clínica: anuario

ISSN: 1889-1187

Year of publication: 2009

Issue Title: Psicoloxía Clínica da saúde en Galicia

Issue: 4

Pages: 123-143

Type: Article

More publications in: Psicoloxía clínica: anuario