Prevalenza da conduta suicida no Servizo de Urxencias de FerrolAchegas metodolóxicas (alén das cifras)

 1. Manuel Castro Bouzas 1
 1. 1 Psicólogo Clínico, Área Sanitaria de Ferrol
Revista:
Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

ISSN: 2444-6653

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: Pecados

Número: 13

Páxinas: 135-143

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Anuario Psicoloxía e Saúde: Revista Oficial da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

Resumo

O suicidio ten un impacto importante en termos de morte por causas externas. E a conduta suicida previa aparece como un dos máis importantes factores de risco para o mesmo. Intervir na mesma podería afectar ao número de suicidios no ámbito comunitario. Para poder medir fiablemente o resultado das intervencións comunitarias cómpre ter rexistros da demanda por conduta suicida. Neste caso defínese a conduta suicida baseándose na demanda e o seu axuste a unhas categorías previas, ofrecéndose datos na Área Sanitaria de Ferrol obtidos entre os anos 2012 e 2014, obtendo unhas taxas estandarizadas entre 101,6 e 120,6 episodios de conduta suicida atendida no Servizo de Urxencias por cada 100.000 habitantes maiores de 15 anos, ou de 83,2 a 97,3 episodios se atendemos a unha definición de só tentativas suicidas.

Referencias bibliográficas

 • American Association of Suicidology (2006). USA Suicide: 2005 Official Final Data. American Association of Suicidology, Wisconsin.
 • Appleby, L., Shaw, J., Amos, T. et al. (1999). Suicide within 12 months of contact with mental health services: national clinical sur- vey. BMJ Br Med J, 318:1235-9.
 • Baca-García, E., Díaz-Sastre, C., Basurte, E. et al. (2001). A prospective study of the paradoxical relationship between impulsiv- ity and lethality of suicide attempts. Journal of Clinical Psychiatry, 62:560-4.
 • Bernal, M., Haro, J. M., Bernert, S., Brugha, T., De Graaf, R., Bruffaertes, R. et al. (2007). Risk factors for suicidality in Europe: results from the ESEMED study. Journal of Affective Disorders, 101:27-34.
 • Boletín Epidemiológico/Organización Pa- namericana de Salud (2002). La estandarización: un método epidemiológico clásico para la comparación de tasas, 23(3): 9–12.
 • Carter, G., Milner, A., McGill, K., Pirkis, J., Kapur, N. e Spittal, M. J. (2017). Predicting suicidal behaviours using clinical instru- ments: systematic review and meta-analysis of positive predictive values for risk scales. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 210(6), 387-395.
 • https://doi.org/10.1192/bjp. bp.116.182717
 • Cooper, J., Kapur, N., Webb, R. et al. (2005). Suicide after deliberate self-harm: a 4-year cohort study. American Journal of Psychiatry; 162:297-303.
 • De Alba Carballo, M. R., Fernández Baz, I., Díaz Vidal, L., Martínez Hervés, M., Cos- tas González, M. e Núñez Arias, D. (2013). Evolución de pacientes con intento de suici- dio: seguimiento a un año. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias; 12: 20–26.
 • De la Torre Hernández, H.; López Cerdido, E. e Martínez Lamosa, E. (2017). Tratamen- to de Noticias nun diario dixital. Anuario de Psicoloxía e Saúde, 10: 96-98.
 • European Commission in the context of the project “Monitoring Suicidal Behaviour in Europe” (2008). Final Report of the Implemen- tation of the Action. Monitoring Suicidal Behaviour in Europe (MONSUE). Würzburg: European Commission, 2007-06-01 – 2008-06-01.
 • Fernández, E., Begazo, J. L., Ferro, V. e Ca- nedo, C.. (2013). Cuando el paciente suicida requiere cuidados intensivos. Rev Gallega Psiquiatr Neurocienc.; 12: 41-44.
 • Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida (2010). I. Evaluación y Tratamiento. Guía de Práctica Clínica de Pre- vención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t); Guías de Práctica Clínica en el SNS: Ava- lia-t 2010/02.
 • Hawton, K. e Fagg, J. (1988). Suicide and other causes of death following attempted suicide. British Journal of Psychiatry; 152: 259- 266.
 • López-Ibor, J. J., Pérez, A. e Rubio, V. (1996). Examen Internacional de los trastornos de la personalidad (IPDE): Modulo DSM-IV e CIE- 10. Madrid: Meditor.
 • Malone, K. M., Haas, G. L., Sweeney, J. A. e Mann, J. J. (1995). Major depression and the risk of attempted suicide. Journal of Affective Disorders; 34:173-85.
 • McLean, J., Maxwell, M., Platt, S., Harris, F. e Jepson, R. (2008). Risk and Protective Fac- tors for Suicide and Suicidal Behaviour: A Literature Review. Scottish Government, 145 p. (Social Research).
 • Mikulic, I. M., Cassullo, G. L., Crespi, M. C. e Marcon, I. A. (2009). Escala de Deses- peranza BHS (A. Beck, 1974): estudio de las propiedades psicométricas y baremización de la Adaptación Argentina. Anuario de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universi-dad de Buenos Aires, 16: 365-373.
 • Platt, S., Bille-Brahe, U. e Kerkhof, A. et al. (1992). Parasuicide in Europe: the WHO/ EURO multicentre study on parasuicide. I. Introduction and preliminary analysis for 1989. Acta Psychiatr Neurol Scand., 85: 97-104.
 • Runeson, B., Odeberg, J., Pettersson, A., Edbom, T., Jildevik Adamsson, I. e Waern, M. (2017). Instruments for the assessment of suicide risk: A system- atic review evaluating the certainty of the evidence. PloS One, 12(7), e0180292. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0180292
 • Sadock, B. J. e Sadock, V. A. (2008). Suicidio. En: Kaplan, H. I., Sadock, B. J. (ed.): Sinop- sis de Psiquiatría. Barcelona: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 897-907.
 • Vázquez, C. e Sanz, J. (1998). Fiabilidad e validez de la versión española del Inventario para de la Depresión de Beck de 1978 en pacientes con trastornos psicológicos. Clínica y Salud, 10(1), 59-81.
 • Vázquez Lima, M. J., Álvarez Rodríguez, C., López-Rivadulla Lamas, M., Cruz Lan- deira, A. e Abellás Álvarez, C. (2012). Aná- lisis de los aspectos epidemiológicos de las tentativas de suicidio en un área sanitaria desde la perspectiva de un servicio de urgen- cias. Emergencias, 24, 121 -125.