V-ATPases and Their Implication in Oral Cancer

  1. Oliveira Alves, Monica Ghislaine
  2. Garcia-Garcia, Abel
  3. Perez-Sayans, Mario
Colección de libros:
REGULATION OF CA2+-ATPASES, V-ATPASES AND F-ATPASES
  1. Chakraborti, S (coord.)
  2. Dhalla, NS (coord.)

ISBN: 978-3-319-24780-9 978-3-319-24778-6

Ano de publicación: 2016

Volume: 14

Páxinas: 393-405

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-24780-9_19 GOOGLE SCHOLAR