A sequential extraction methodology for cardiac extracellular matrix prior to proteomics analysis

  1. Barallobre-Barreiro, J.
  2. Didangelos, A.
  3. Yin, X.
  4. Doménech, N.
  5. Mayr, M.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1064-3745

ISBN: 9781627033855

Ano de publicación: 2013

Volume: 1005

Páxinas: 215-223

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/978-1-62703-386-2_17 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible