Iloprost in the treatment of raynaud phenomenon secondary to scleroderma

  1. Barreira, R.I.
  2. Díaz, H.A.
  3. García, B.B.
  4. Penín, I.R.
Libro:
Scleroderma: Symptoms, Diagnosis and Treatment

ISBN: 9781626188020

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 115-121

Tipo: Capítulo de libro