Immunology and immunotherapy of colorectal cancer

  1. Cordero, O.J.
  2. Varela-Calviño, R.
  3. Graña-Suárez, B.
Libro:
Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors

ISBN: 9783030579487

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 261-289

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-57949-4_10 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible