Cellular Senescence

  1. Da Silva-Álvarez, S.
  2. Collado, M.
Libro:
Encyclopedia of Cell Biology: Volume 1-6, Second Edition

ISBN: 9780128216248

Ano de publicación: 2022

Volume: 5

Páxinas: 127-135

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-821618-7.00219-4 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible