Senotherapy of Cancer

  1. Picallos-Rabina, Pilar
  2. Da Silva-Alvarez, Sabela
  3. Antelo-Iglesias, Lucia
  4. Triana-Martinez, Francisco
  5. Collado, Manuel
Colección de libros:
SENOLYTICS IN DISEASE, AGEING AND LONGEVITY
  1. MunozEspin, D (coord.)
  2. Demaria, M (coord.)

ISSN: 2199-9007 2199-9015

ISBN: 978-3-030-44903-2 978-3-030-44902-5

Ano de publicación: 2020

Volume: 11

Páxinas: 85-99

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-44903-2_5 GOOGLE SCHOLAR