Diagnóstico no invasivo de la isquemia aguda de los miembros inferiores

  1. J. Leal 1
  2. O. Carrión Otero 1
  3. A. Camino 1
  4. J. Castro Castro 1
  1. 1 Ruber Hospital Internacional. Madrid
Libro:
Isquemias agudas
  1. Vaquero Morillo, Fernando (coord.)

Editorial: Uriach

ISBN: 84-604-8492-0

Ano de publicación: 1994

Páxinas: 65-71

Tipo: Capítulo de libro