Publicacións en colaboración con investigadores/as de Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (2)

2019

  1. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Espanola de Cardiologia, Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397

  2. Prognosis of Patients With Severe Aortic Stenosis After the Decision to Perform an Intervention

    Revista Española de Cardiología (English Edition), Vol. 72, Núm. 5, pp. 392-397