Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2023

  1. Implementación de un Sistema Inteligente semiautomático para la asistencia de pacientes en unidades de cuidados críticos

    Pereira Loureiro, Miguel A.

    Dirixida por Alejandro Pazos Sierra y Gerardo Baños Rodriguez