Centro administrativo: Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria