Centro administrativo: Dirección Xeral de Saúde Pública