Care center: Atención Primaria Santiago

Sanitary area: Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Service: Primary health care

Service: Odontology and stomatology

Research center: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)

Research group: Odontoloxía Médico-Cirúrxica (OMEQUI)