Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (6)

2009

  1. Postoperative junctional ectopic tachycardia

    Archives of Cardiovascular Diseases, Vol. 102, Núm. 4, pp. 335-336