Publicacións (13) Publicacións de Eloi Franco Trepat