Care center: Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Sanitary area: Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Service: Nuclear medicine

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Terapia metabólica con 177Lu-Dotatate en tumores avanzados que expresan receptores de somatostatina 2021. Supervised by Dr. Alvaro Ruibal Morell, Dr. Virginia Pubul Núñez.