Care center: Ados - Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Service: Nursing units