Publicacións (1) Publicacións de Pablo Sanroman Alvarez