Publicacións (2) Publicacións de Ramon Guitián Iglesias

2011

  1. Hallazgo incidental de riñón intratorácico: aportación de la gammagrafía renal

    Revista española de medicina nuclear, Vol. 30, Núm. 2, pp. 114