Centro administrativo: Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Servizo: Farmacia e farmacoloxía