Administrative center: Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Service: Pharmacy and pharmacology