Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Infanta Sofia (1)

2022

  1. Update on new forms of tobacco use

    Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis, Vol. 34, Núm. 6, pp. 330-338