Publicacións (1) Publicacións de Lucinda Pérez Domínguez

2006

  1. Linfomadetiroides.Nuestraexperienciaenlosúltimosveinteaños

    Revista de Cirugía de Galicia, Vol. 4, Núm. 4, pp. 19-22