Publicacións (2) Publicacións de Miguel Garrido Pumar

2010

  1. Hipertensión arterial pulmonar secundaria a tromboembolismo crónico como causa de disnea: a propósito de un caso

    Semergen: revista española de medicina de familia, Núm. 5, pp. 290-295