Publicacións (1) Publicacións de Ánxela Pousa Ortega

2014

  1. Brote de sarna asociado a varias instituciones

    Cadernos de atención primaria, Vol. 20, Núm. 3, pp. 128-132