Centro administrativo: Dirección Xeral de Saúde Pública

Centro de investigación: Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)

Grupo de investigación: Enfermería e Coidados da Saúde