Publicacións (1) Publicacións de Rosa María Álvarez Gil

2009

  1. Diagnóstico rápido de enfermedades de transmisión sexual en atención primaria

    Cadernos de atención primaria, Vol. 16, Núm. 1, pp. 44-47